Sıkça Sorulan Sorular

AFSÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1: Bina temizliği ile ilgili bir talepte bulunmamız gerektiğinde veya bir şeyler taşınması gerektiği zaman ne yapmamız gerekir?
Cevap 1:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı temizlik hizmetleri sorumlumuz ile irtibata geçilerek, mevcut personellerin iş yoğunluğu durumuna göre talebiniz için gerekli personellerin temini sağlanacaktır.

Soru 2: Resmi işlerde veya görevlendirmelerde araç gerektiği zaman ne yapmamız gerekir?
Cevap 2:

Üniversitemiz personelinin ihtiyaçları doğrultusunda ve kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla il içi ve il dışı görevlerde kullanılmak üzere talep edecekleri taşıtlar için, Taşıt Talep ve Onay Sistemi Web Sayfası (https://tasittalep.afsu.edu.tr) aktif edilmiş olup, birimlerce yapılacak taşıt talepleri web sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Taşıt Talep Formu’ nu doldurduktan sonra gerekli makamlara onaylatarak, birimimiz ulaştırma sorumlusuna form teslim edilmelidir. Araçlarımızın ve şoförlerimizin durumu sorumlu tarafından belirlenerek talep karşılanacaktır.

Soru 3: Birimimiz taşınır malzemesi taleplerini karşılamak için ne yapmalıyız?
Cevap 3:

Üniversitemizde birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırlar için;  Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek, istek birim yetkilisine imzalatılması gerekmektedir. Dairesi Başkanlığımızda görevli Taşınır Kayıt Yetkilisi ile irtibata geçilmeli ve istenilen tüketim ya da demirbaş talepleri EBYS sistemi üzerinden Daire Başkanlığımıza iletilmelidir.

İstenilen talepler depomuzda mevcut ise istekler ivedilikle karşılanacak olup, mevcut değil ise ilgili birim ile irtibata geçilerek başkanlığımız bütçesi çerçevesinde alım süreci başlatılacaktır.

Soru 4: Kurumda yeni işe başladım servis güzergahlarını nasıl görebilirim ve servis hizmetinden yararlanabilir miyim?
Cevap 4:

Kuruma yeni başlayan personeller başkanlığımız web sayfasında iletişim kısmında yer alan link üzerinden (https://imid.afsu.edu.tr/servis-guzergahlari/) servis güzergahlarına erişebilirler.  Nakdi olarak ulaşım ücreti almayan personeller servis hizmetinden yararlanabilecektir.

 

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023

Skip to content