Hizmetlerimiz

 

  1. Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin (03.2,03.5,03.7 gibi bütçesinde tertibi bulunanlar hariç), serbest ödenekler nispetinde satın alma işlerini yürütmek,
  2. Üniversiteye ait taşınmaz malların (sosyal tesis, konukevi, kantin, kafeterya vb. hariç) kiralama işlerini yürütmek ve sözleşme hükümlerinde başkanlığın görev alanları ile ilgili işlemleri yapmak,
  3. Üniversitemizde görev yapan personelin yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları vb. ödeme işlemlerini yürütmek (Gideri bir bilimsel projeden karşılanacak veya poster ve bildiri ödemeleri hariç),
  4. Alımı yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak,
  5. Üniversitemizin genel temizlik, güvenlik, ulaşım vb. ihalelerini yapmak ve ilgili birimlerin sorumluluk alanı dışında kalan hizmetleri yürütmek,
  6. Isıtma-soğutma, santral gibi küçük ölçekli bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi,
  7. Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak, şeklinde belirtilmiştir.

 

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023

Skip to content